Ново оборудование

Купих още един плотер с фотокачество и сега можем да работим едновременно, да намалим время на очакване за нашите клиенти..