Политика за поверителност


 
Администрацията на сайта bino.bg се Администрацията на сайта се ангажира да поддържа личната ви информация онлайн. Отдаваме голямо значение на защитата на данните, които сте предоставили. Нашата политика за поверителност се основава на изискванията на Общите правила за защита на личните данни на Европейския съюз. (GDPR).
 

Събиране и използване на лични данни

Ние не събираме и не използваме личните ви данни. Съобщенията, изпратени чрез формата за обратна връзка, не се съхраняват в базата данни на сайта.
 

Използване на технически данни при посещение на сайта

Когато посетите сайта на bino.bg, в базата данни се съхраняват записи за вашия IP адрес, времето на посещението, настройките на браузъра, операционната система и друга техническа информация, необходима за правилното показване на съдържанието на сайта. По тези данни е невъзможно да идентифицираме самоличността на посетителя.
 

Използване на cookies

За правилно показване на съдържанието и за лесно използване на сайта bino.bg ние използваме cookie файлове – „бисквитки“. Това са малки файлове, които се съхраняват на вашето устройство. Те помагат на сайта да запомни информация за вас, например, на какъв език разглеждате сайта и какви страници сте отваряли вече, като тази информация ще бъде полезна при следващо посещение. Благодарение на „бисквитките“ преглеждането на сайта е много по-удобно. Повече за тези файлове можете да прочетете тук. Можете да настроите браузъра да приема или блокира самостоятелно „бисквитките“. Неприемането на „бисквитки“ може да ограничи ефективността на сайта.
 

Използване на лични данни от други услуги

Този сайт използва интернет услуги на трети страни, които събират информация независимо от нас: Google Analytics, Yandex.Metrica, Facebook Comments Plugin.
Данните, които събират, могат да се споделят с други услуги в тези организации, те могат да използват данните, за да персонализират рекламите на собствената си рекламна мрежа.  Можете да прочетете потребителските споразумения на тези организации на техните сайтове. Можете също така да откажете да събирате лични данни там, например блокерът на Google Анализ е тук, а блокерът на Яндекс Метрика тук. Ние не предаваме лични данни на други организации и услуги, които не са изброени в тази политика за поверителност.
 

Връзки към други сайтове

Нашият сайт bino.bg може да съдържа връзки към други сайтове, които не се контролират от нас. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. Препоръчваме ви да прочетете правилата за поверителност на всеки сайт, който посещавате, ако има такива.
 

Промени в политиката за поверителност

Нашият сайт bino.bg може да актуализира нашата политика за поверителност от време на време. Отчитаме всички промени, като публикуваме нова политика за поверителност на тази страница. Ние наблюдаваме промените в законодателството по отношение на личните данни в Европейския съюз и в Република България.
 

Обратна връзка, заключителни разпоредби

Можете да се свържете с администрацията на сайта bino.bg по въпроси, свързани с политиката за поверителност, на адрес: [email protected] или по всеки друг начин, посочен в съответния раздел «Контакти» на този сайт. Ако не сте съгласни с тази политика за поверителност, не можете да използвате услугите на сайта bino.bg и в този случай трябва да се въздържате от посещение на нашия сайт.