Следпечатната обработка

Следпечатната обработка е комплекс от действия, извършвани след печата на полиграфическата продукция: технологично необходими видове обработка и действия за придаване на готовото изделие по-добри декоративни и физически свойства.

В «Бино печат» изпълняваме основните видове следпечатна обработка:

  • Преге и топъл печат — върху полиграфическата продукция се трансферира отпечатък, релеф, пресовано към нея фолио или метализирано фолио. Методите преге и топъл печат придават на готовата продукция много красив празничен вид. (Тук, например, може да се постави линк към визитки)
  • Ламиниране – полиграфичната продукция се покрива със слой прозрачно синтетично полимерно фолио, защитаващо готовите изделия от всевъзможни физически повреди. (Например, линк към меню)
  • Плотерно рязане — процес на нарязване на големи ролки отпечатани повърхности на отделни страници, листове или други единици на тиража. (Линк към плакати и афиши)
  • Щанцоване — декоративен аналог на изрязването, на полиграфическите изделия, изработени от картон или много твърда плътна хартия, се придава нестандартна форма. (Напр. линк към магнити)
  • Сгъване и биговане — специална обработка на полиграфическите изделия, чийто дизайн предполага наличието на сгъвки. Осъществява се на специално оборудване. (Линк към брошури)
  • Номериране — печат на полиграфически изделия с последователно променяща се номерация. (Линк към бланки)
  • Брошуровка и подвързия – сглобяване на полиграфическите изделия, състоящи се от голям брой страници, в единно цяло, т.е. краен продукт. (Книги, методически пособия)
  • Перфорация — създаване на линии за откъсване върху полиграфическите изделия. (бланки)
  • Заобляне на ъгли — технологичен процес на отстраняване на острите ъгли и придаване на кръгла форма за декоративни цели. (джобни календари)
  • Поставяне на капси — следпечатен процес, включващ в себе си поставяне на метални пръстени в материала за предотвратяване на неговото откъсване от мястото за закрепяне. (банери)

В «Бино печат» може да поръчате всички видове услуги за следпечатна обработка, изброени по-горе.