Конкурс „Славянское слово 2019“

Печатница „Бино печат“ беше избрана за издател на книгите за международния литературен конкурс „Славянское слово 2019“. В конкурса участваха 273 автора от различни страни по света, които се състезаваха в номинациите „Проза“, „Поезия“ и „Детска литература“.
Всеки участник ще получи екземпляри от конкурсната авторска книга. Първите книги вече са отпечатани, а останалите ще бъдат готови в началото на май, когато ще се състои награждаването на финалистите и дипломантите на конкурса.